Tananyag-fejlesztés

A tananyagok hatékony fejlesztéséhez jól átgondolt módszertanra és munkamenetre van szükség. A tananyagok magasfokú minőségét és költséghatékonyságát az ésszerű munkamenet képes biztosítani.

Jellemzően a következő szereplőkre van szükség egy e-learning tananyaggyártás során:

 1. Projekt menedzser
  A tartalmak előállítási folyamatának koordinálását ellátó személy. Jelentések formájában tájékoztatja a projekt gazdát a tartalom-előállítás státuszáról. Feladata a projektben résztvevő személyek motiválása, számonkérése, értékelése. A projekt menedzser felel az adott munka sikerességéért.
 2. E-learning szakértő
  Ez a szerepkör látja el a tananyag e-learning disztribúcióját. Fontos szerepet tölt be a munkamenet felállításában. Olyan feladatokat kell ellátnia, mint pl. az adott e-learning szabványok megválasztása a munkamenetnek megfelelően, a tananyag keretrendszerének kiválasztása, meglévő rendszerrel való integrációja (pl. DRUPAL + MOODLE + ELGG).
  További feladatai: a felhasználói felülettel kapcsolatos K+F, GUI tervezés.
  A kívánt személy alaposan ismeri a webes szabványok túlnyomó részét (XML, XSL, HTML, javascript, CSS stb.), az e-learning szabványokat (SCORM, IMS, AICC), valamint az open source keretrendszereket (DRUPAL, MOODLE, ELGG).
 3. Oktatástervező
  Az oktatástervező az e-learning szakértővel karöltve tervezi meg a tananyaggyártáshoz szükséges munkamenetet. Elsősorban pedagógiai módszertani ismereteket kell kamatoztatnia, az e-learning rendszerek ismerete előnyt jelent. A munkamenet előállítását követően az egyes fázisok betanítását és felügyeletét látja el.
 4. Szerző
  A szerző az adott tananyag tartalmait előállító személy. A formai követelményeknek megfelelően meghatározott módszertant és tematikát követve írja meg a tartalmakat. A szerző képes kell legyen a strukturált szövegírásra és természetesen nem árt egy kis írói véna...
 5. Lektor
  A lektor a szerzők által előállított tartalmakat ellenőrzi. Alapkövetelmény a magyar helyesírás felsőfokú ismerete. Előny: strukturált szövegírás.
 6. Grafikus / kreatív személy
  A kreatív ember határozza meg a tananyag arculatát. További feladata az illusztrációk/grafikai elemek elkészítése.
 7. Számítógépes operátor
  A tananyaggyártáshoz szükséges kiegészítő anyagok előállításában játszik szerepet. Kvízek, interaktív tartalmak előállítását kell megvalósítania (adott eszközök használatával).

A fentiekből kitűnik, hogy a hatékony tananyagelőállítás jellemzően szakmai kompetenciát (e-learning szakmai ismeret) és hatékony menedzsment eszközöket, módszereket feltételez.

Miért kellene minket választania?

 1. Konkrét elképzelésünk van arról, hogy nagy mennyiségű tananyagokat hogyan lehet optimális anyagi ráfordítás mellett rendkívül magas színvonalon előállítani.
 2. Ezen elképzelésünket, nemzetközi best practice és a belső műhelymunka során előállt megoldások használatával, ésszerűen valósítjuk meg!